Voor Kinderen 6+

Recreatieve activiteiten

Vrijetijd kw1

Op woensdag- en zaterdagnamiddag en tijdens de schoolvakanties worden groepsgerichte recreatieve en vormende activiteiten aangeboden.

Huiswerkbegeleiding

Drie dagen per week kunnen kinderen hun huiswerk maken in de werking. Ze krijgen hierbij motiverende ondersteuning van de kinderwerkers en vrijwilligers. De kinderwerkers werken samen met de scholen van de deelnemende kinderen.

Engagement

We stimuleren de maatschappelijke betrokkenheid van de kinderen: samenwerking op het buurtfeest, opruimactie zwerfvuil, het verkopen van zelfgebakken wafeltjes om een speciale aankoop voor de werking te financieren, ….

 

Tieners zvbVoor tieners 11+

Ontspanning

Zoals in andere jeugdwerkvormen mogen tieners zich in de eerste plaats ontspannen. Het basisaanbod bestaat uit laagdrempelige groepsgerichte vrijetijdsactiviteiten.

Studiebegeleiding

De tieners worden aangespoord om het schoolwerk ernstig te nemen. We richten stille ruimten in waar huiswerk kan gemaakt worden.  De tienerwerkers onderhouden contacten met de scholen en leerkrachten van de deelnemende tieners.

Engagement

We stimuleren de maatschappelijke betrokkenheid van tieners: een maandelijkse quiz over de actualiteit, samenwerking op een buurtfeest….

Voor jongeren 15+ Jongeren

We realiseren in een aantal prioritaire wijken een proeftuin voor jongeren. We bouwen een vertrouwensrelatie op met de jongeren en werken projecten uit rond door hen gekozen thema’s.

OudersVoor ouders

ken en sensibiliseren van ouders is essentieel.
De jeugdwerkers bouwen een vertrouwensband op met de ouders via huisbezoeken en via de organisatie van moeder- en vadergroepen. Voor de ouders organiseren ze infomomenten rond verschillende thema’s in samenwerking met deskundige organisaties.

Copyright ©2014 Yda!s